Αυτοί είμαστε

Η Ένωση Γερμανοελληνικών Συλλόγων (VDGG) ιδρύθηκε το 1961 ως συνδετικός κρίκος των Γερμανοελληνικών Σωματείων στην γερμανική επικράτεια. Σήμερα αριθμεί περί τα 36 σωματεία και οργανώσεις μέλη.

Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις οργανώσεις που έχουν στο επίκεντρό τους τις γερμανοελληνικές σχέσεις και αντιμετωπίζουμε ευμενώς αντίστοιχα αιτήματα. Η Ομοσπονδία βλέπει τον εαυτό της ως μεσολαβητή και πολλαπλασιαστή του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα, μέσω του Βυζαντίου, που τόσο συχνά υποτιμάται στην Γερμανία, μέχρι και το σύγχρονο κράτος της Ελλάδας. Θέλουμε να προάγουμε το ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και τον τρόπο ζωής και να εστιάσουμε την προσοχή στα προβλήματα που γενικά έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ελλήνων στη γερμανική κοινωνία. Αυτή εμπεριέχει την μέριμνα για τη μετάδοση της ελληνικής γλώσσας στην τρίτη και τέταρτη γενιά, την διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας και τον τρόπο ζωής των Ελλήνων.