Υποστηριχτές-Μέλη

Εάν θέλετε να μας υποστηρίξετε μέσω μιας υποστηρικτικής συνδρομής, στείλτε μια απλή αίτηση για ένταξη στον διευθύνοντα σύμβουλό μας. Καλωσορίζουμε όλους όσους θέλουν να στηρίξουν το έργο μας για τις γερμανοελληνικές σχέσεις!