Πώς να γίνετε μέλος

Όπως αποφαίνεται από το άρθρο “Αυτοί είμαστε“, τα μέλη της VDGG τα σωματεία-μέλη της VDGG είναι ευρέως διαφοροποιημένες όσον αφορά τον θεματικό τους προσανατολισμό. Αυτό όμως που μας ενώνει είναι το ενδιαφέρον μας για την Ελλάδα και η ενασχόληση με τον ελληνικό πολιτισμό. Κάθε σωματείο που έχει στο επίκεντρό του την Ελλάδα με την ευρύτερη έννοια μπορεί να βρει εδώ στέγη.

Η επιθυμία ένταξης ενός σωματείου στην Ένωση μπορεί να υποβληθεί άτυπα στον διευθύνοντα σύμβουλό μας. Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται ένα έγκυρο καταστατικό. Ο νομικός μας σύμβουλος θα ελέγξει το καταστατικό για την τυπική ορθότητα και θα συμβουλεύσει το εκτελεστικό συμβούλιο για την απόφαση αποδοχής του αιτούντος. Το εκτελεστικό συμβούλιο της VDGG αποφασίζει στη συνέχεια για την εισδοχή στην επόμενη συνεδρίασή του.

Η διαδικασία είναι απλούστατη. Χαιρετίζουμε κάθε νέο μέλος στην Ένωσή μας.
Καλωσορίζουμε επίσης νέα υποστηρικτικά (μεμονωμένα) μέλη. Παρακαλούμε στείλτε μια απλή αίτηση στον διευθύνοντα σύμβουλό μας.

Συνδρομές

Όπως κάθε σωματείο και οργανωμένη ομάδα, η VDGG χρειάζεται τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να εκπληρώσει το έργο της. Η VDGG χρεώνει στα μέλη της μία ετήσια συνδρομή. Η ετήσια γενική συνέλευση αποφασίζει το ύψος της συνδρομής αυτής σύμφωνα με το καταστατικό. Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται βάσει του αριθμού των μελών του εκάστοτε σωματείου-μέλους. Ο αριθμός των μελών δύναται να ενημερώνεται ετησίως στην αρχή του έτους.

Τα σωματεία-μέλη και τα μεμονωμένα υποστηρικτικά μέλη είτε εκδίδουν γραπτή εντολή άμεσης χρέωσης SEPA για την καταβολή της συνδρομής τους είτε την καταβάλλουν οι ίδιοι μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Οι συνδρομές μέλους χωρίζονται στα ακόλουθα επίπεδα:

Αριθμός μελών Ελάχιστη εισφορά ανά έτος
6080,50 EUR
61 – 90 103,50 EUR
91 – 120149,50 EUR
121 – 150184,00 EUR
151 – 200241,00 EUR
201 – 250310,00 EUR
από 251379,50 EUR