Τι επιδιώκουμε

Η βασική προσέγγιση της VDGG σε σχέση με τη νεολαία

Οι εκπρόσωποι της νεολαίας της Ένωσης Γερμανοελληνικών Εταιρειών (VDGG), σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους και τα σωματεία της VDGG, επιδιώκουν την ενεργό τόνωση, διεύρυνση και διατήρηση της διεθνούς κατανόησης μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό, προωθείται η άμεση επαφή μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων. Οι προκαταλήψεις θα πρέπει να εξαλειφθούν και να αλληλομεταφέρονται γνώσεις μεταξύ των δύο εθνών και πολιτισμών.

Η οργάνωση νεολαίας VDGG ενεργεί χωρίς πολιτικά, ιδεολογικά ή οικονομικά κίνητρα.

Η προσπάθεια για την προώθηση των διμερών σχέσεων ενώνει όλα τα τμήματα νεολαίας και τους εκπροσώπους τους, μεταξύ άλλων και σε εθνικό επίπεδο. Η επαφή με άλλους γερμανοελληνικούς συλλόγους και σωματεία  εντός της VDGG αποτελεί επομένως σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της νεολαίας.

Με την νέα ομάδα που πρόσφατα συγκροτήθηκε, θέλουμε να αναλάβουμε την πρόκληση να εμπνεύσουμε ένα ευρύ κοινό να εμπνευστεί από τον συναρπαστικό και πολύτιμο ελληνικό πολιτισμό, σύμφωνα με το σύνθημα “Μαζί“ αντί για „χωριστά”. Με αυτόν τον τρόπο, θα θέλαμε να συμβάλουμε στον εμπλουτισμό και τη διατήρηση των γερμανοελληνικών μας συλλόγων.

Καλωσορίζουμε όποιον θα ήθελε να μας υποστηρίξει σε αυτή την προσπάθεια!

Γεια σας!

Η νεολαία της VDGG