Ετήσια επετηρίδα «ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Η ετήσια επετηρίδα, “hellenika”, ιδρύθηκε το 1964 και εκδίδεται από τον Σύνδεσμο Ελληνογερμανικών Εταιρειών (VDGG), τα “hellenika” επιμελήθηκαν αρχικά ο συγγραφέας Johannes Gaitanides και στη συνέχεια, μέχρι το 2002, η καθηγήτρια Dr. Isidora Rosenthal-Kamarinea μέχρι το 2002.

Τα “hellenika” εκδίδονται ετησίως από το 2006, αρχικά υπό την ακαδημαϊκή και εκδοτική εποπτεία του Prof. Dr. Cay Lienau με τη συνεργασία των Horst-Dieter Blume και Αναστάσιου Κατσανάκη, και από το 2019 από τους Prof. Dr. Thede Kahl και Holger Lamm, ως “Hellenika N.F.”, Επετηρίδα για τον ελληνικό πολιτισμό και τις ελληνογερμανικές σχέσεις”.

Η επετηρίδα αυτοπροσδιορίζεται ως πολιτιστικό περιοδικό για τον ελληνικό, ιδίως τον νεοελληνικό πολιτισμό. Τα Hellenika έχουν ως στόχο να μεταφέρουν κάτι από την ποικιλομορφία και τη σημασία αυτού του πολιτισμού, να δώσουν πληροφορίες για την ιστορία, τις κοινωνικές δομές και τη γεωγραφία της χώρας, αλλά και για τα τρέχοντα προβλήματά της, και έτσι να βελτιώσουν την κατανόηση και τη συμπάθεια για την Ελλάδα και τον λαό της, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Ελλάδα χρειάζεται φίλους. Φίλους που δεν θα αποθαρρύνονται από εφήμερα γεγονότα και κρίσεις στη χώρα και στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ή από αρνητικές αναφορές για τη χώρα.

Η επετηρίδα απευθύνεται σε όσους αισθάνονται συνδεδεμένοι με τη χώρα και τον πολιτισμό της ή θα ήθελαν να τη γνωρίσουν, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται επαγγελματικά για την Ελλάδα. Η Hellenika στοχεύει να αποτελέσει πρεσβευτή της χώρας και του πολιτισμού της. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε ειδικούς στον τομέα και να καλύψουμε όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα θεμάτων. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι κριτικές για τα τρέχοντα βιβλία για την Ελλάδα και την ελληνική λογοτεχνία που μεταφράζεται στα γερμανικά.

Οι συνεισφορές αντικατοπτρίζουν τις δραστηριότητες των περισσότερων από τους 40 γερμανοελληνικούς συλλόγους στη Γερμανία και τα μέλη τους. Πολλές ευχαριστίες ανήκουν σε όλους τους συλλόγους που με τις συλλογικές συνδρομές τους υποστηρίζουν τη συνέχιση της ύπαρξης αυτής της εμβληματικής έκδοσης της VDGG, η οποία συνεχίζει να εκδίδεται για πάνω από μισό αιώνα, τεκμηριώνοντας με αυτό τον τρόπο και την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα.

Η Hellenika εκδίδεται από την LIT Verlag Münster. Η Γερμανική Εθνική Βιβλιοθήκη καταγράφει τα Hellenika στη Γερμανική Εθνική Βιβλιογραφία. Λεπτομερή βιβλιογραφικά της στοιχεία είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση http://dnb.d-nb.de.

Όλοι οι τόμοι της Hellenika N.F. μπορούν να παραγγελθούν από το LIT Verlag. Επικοινωνήστε απευθείας με το LIT Verlag, κα Preda, e-mail: vertrieb(at)lit-verlag.de.

Επικοινωνία με τον εκδότη: LIT Verlag, Fresnostraße 2, D-48159 Münster, τηλ. (0251) 620320, φαξ (0251) 9226099, e-mail: lit(at)lit-verlag.de.

Όλα, εκτός από τα τρία τελευταία τεύχη των Hellenika N.F., διατίθενται επίσης δωρεάν στο διαδίκτυο. Τα τεύχη 1 και 2, τα οποία εκδόθηκαν από τον ίδιο τον εκδότη, διατίθενται στη διεύθυνση
https://dgg-muenster.jimdofree.com/wer-wir-sind/hellenika/.
Τα τεύχη από το τεύχος 3 και μετά, θα τα βρείτε στη διεύθυνση: http://www.lit-verlag.de/reihe/hell.

Τα μέλη των ελληνογερμανικών συλλόγων μας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ιδιαίτερα μειωμένη συνδρομή στο πλαίσιο συλλογικής συνδρομής του συλλόγου τους. Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε να επικοινωνείτε απευθείας με τον τοπικό σας γερμανοελληνικό σύλλογο.

Παρακαλούμε μη διστάσετε να στείλετε στους συντάκτες τη γνώμη σας και την κριτική σας ως προς την επετηρίδα μας.